top of page
Privacy Policy

Dit is de privacy policy voor Digital Sports Media, eigenaar van de SHOT ON TARGET app. 

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de SHOT ON TARGET APP is een zeer belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy hoe onze privacy procedure verloopt, welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Termen

De volgende termen worden gebruikt:

- DE GEMACHTIGDE: een persoon op het veld welke de toestemming vergaard van DE SPELERS en de ouders van de beide partijen. Veelal is dit de coach, leider of scheidsrechter.

- Het SHOT ON TARGET SYSTEEM: het systeem dat in zijn geheel ervoor zorgt dat de beelden rondom het doel bekeken kunnen worden. Hieronder valt HET VIDEO KASTJE, de SHOT ON TARGET APP, de database en de programmacode die dit mogelijk maken.

 

- HET VIDEO KASTJE: het kastje (veelal rood) dat aan de achterzijde van een van de 2 doelpalen van een doel is bevestigd en welke via een lens in deze doelpaal de actiemomenten filmt in en rondom het doel.

 

- DE SHOT ON TARGET APP: de mobiele app voor Android en Apple die te downloaden is via https://en.shotontarget.org/de-app

- DE SPELERS: DE SPELERS op het veld die mogelijk herkenbaar in beeld kunnen komen mochten deze personen voor het doel verschijnen tijdens een van de opnames.

- DE CLUB: de voetbalclub welke een samenwerking is aangegaan met Digital Sports Media aangaande het plaatsen van het betreffende Shot on Target systeem.

- DE TEGENPARTIJ: het team dat op bezoek is bij DE CLUB of dat als de tegenpartij wordt aangemerkt omdat zijn niet het initiatief nemen HET SHOT ON TARGET SYSTEEM te activeren. 

3) Akkoord

Door de informatie en de diensten van DE SHOT ON TARGET APP te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

4) Toestemming spelers en ouders

4.1 inleiding

Via DE SHOT ON TARGET APP kunnen beelden worden bekeken in en rondom het doelgebied. Deze beelden worden gemaakt door een kastje dat aan de doelpaal is bevestigd. Op de doelpaal staat vermeld dat er gefilmd kan worden. Tevens is er een QR CODE aanwezig.
 

4.2. toestemming van wie?
Het is aan DE GEMACHTIGDE het VIDEO KASTJE aan te zetten en de toestemming te vergaren van:

- DE SPELERS (indien 16 jaar of ouder)

of van 

- de ouders van DE SPELERS (spelers jonger dan 16 jaar).

4.3 de tegenpartij

Daarnaast is er ieder geval toestemming nodig van de leider/coach van de DE TEGENPARTIJ met de vraag de ouders en/of spelers de onderstaande vraag te stellen.

4.4 vragen voor toestemming

De volgende vragen dienen te worden gesteld: 

  • is men akkoord dat deze beelden voor het doel in de SHOT ON TARGET APP verschijnen en men mogelijk herkenbaar in beeld is?

  • is men akkoord dat deze beelden gedeeld kunnen worden via de deelknop in de SHOT ON TARGET app naar bijvoorbeeld social media?

Het systeem mag worden geactiveerd indien de 2 vragen met "Ja" beantwoorden zijn. Aangaande DE TEGENPARTIJ adviseren wij de toestemming schriftelijk te laten verschaffen bijvoorbeeld via email, sms of Whatsapp.

DE GEMACHTIGDE is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy gedurende de opnames.

5 verwijderen beelden

Beelden kunnen worden verwijderd. Wij verwijzen naar de optie “beelden verwijderen” in de app of naar https://shotontarget.org/remove-video

6 Wat doen wij met de data?

Buiten de eventuele accordering via SMS van de GEMACHTIGDE, is alle beschikbare data publiekelijk te vinden op het internet via de SHOT ON TARGET APP. 

Net als vele andere apps maakt DE SHOT ON TARGET APP gebruik van sessie cookies zodat wij weten hoe deze bezoeker zich op de app gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Deze data delen wij niet met anderen. Het gebruik van sessie cookies is overigens een gebruikelijke manier van werken voor apps omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

De beelden worden op een server bewaard. De server is beheer van Digital Sports Media. 

De beelden met bal en met een persoon worden aangemerkt voor de app. Er worden uitdrukkelijk geen andere analyse of herkenningen uitgevoerd. Overige beelden (lees beelden zonder bal en persoon) worden automatisch verwijderd.

Belangrijk: wij leveren geen data in welke vorm uit aan derde partijen. Wat natuurlijk wel kan is dat een gebruiker een video deelt via de app door middel van de deel knop. 

7 Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Digital Sports Media en specifiek over de SHOT ON TARGET APP, dan kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@digitalsportsmediaservices.com.

bottom of page